Vyrábíme skutečně udržitelné obaly

Udržitelné obaly

Znáte to. Stojíte v supermarketu před regálem a přemýšlíte, co je lepší. Bio-rajčata balená ve fólii, nebo nebalená rajčata z konvenčního zemědělství? Anebo snad konzervovaná rajčata? Nakupovat udržitelné výrobky není vůbec jednoduché.

My se s udržitelností potýkáme také. Je lepší přísada do koupele ve skleněné lahvičce, nebo v plastu? Sklo je sice udržitelné, ale čím je láhev větší, tím je těžší a tím více CO2 unikne při přepravě do ovzduší. Plast je sice lehký, ale velkou část plastového odpadu nelze znovu využít a končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Přes všechna úskalí jsme se na cestu udržitelnosti vydali. A zdá se, že úspěšně, protože pravidelně získáváme certifikát Green Brands. Na své pouti ale pokračujeme dál.

Naším ultimátním cílem je úplně skoncovat s plastem. A tak jsme si vytvořili plán.

• Od roku 2021 budeme k výrobě obalů používat papír bez čerstvých dřevěných vláken.
• Do roku 2023 chceme plastové obaly vyrábět jen z recyklovaného plastu. Navíc pracujeme na zavedení certifikovaného oběhového systému pro efektivnější využívání recyklovaných plastů.
• Do roku 2025 chceme všechny plasty, tedy i ty recyklované, zcela nahradit udržitelnými alternativami.

Jak těchto cílů hodláme dosáhnout?

Pro naplnění strategie udržitelnosti využíváme několik opatření. Například jsme zpřísnili interní index hodnocení při vývoji nových produktů. Díky tomu budou kritéria udržitelnosti hrát větší roli než doposud. 
V otázce ekologických obalů se zaměřujeme zejména na dvě oblasti: recyklaci/recyklovatelnost a používání alternativních, pokud možno obnovitelných surovin. O našich pokrocích a projektech často píšeme.

Příklady udržitelných obalů

Čeho jsme už dosáhli

Udržitelnost máme v krvi a hrála u nás důležitou roli už v době, kdy ji nikdo jiný ve světě neřešil. Naše pracovní skupina Udržitelnost už od roku 2010 navrhuje opatření týkající se výroby, dopravy i balení. Během posledních let jsme proto významně omezili negativní vliv našich obalů na životní prostředí.
Zamysleli jsme se například nad hmotností našich 100ml skleněných lahviček – a v roce 2007 ji snížili o 9 gramů. Zdá se to málo? Skleněné lahvičky patří k obalům, které používáme nejčastěji. U tehdejších 6 milionů kusů ročně to znamenalo snížení emisí CO2 o 35 tun. Každý rok.

Šetříme obalový materiál

Skleněné lahvičky jsou však jenom jedním z příkladů našeho snažení.
Na snížení hmotnosti a množství pracujeme u všech obalových materiálů. I proto jsme v roce 2020 spotřebovali o 305 tun méně obalů než za stejné období v roce 2018.

Sociální udržitelnost

Hodně se o ní mluví, často se na ni zapomíná. Udržitelnost se netýká jen ekologických a ekonomických zájmů. Má také společenskou rovinu.

Při výrobě dárkových obalů nebo při přebalování proto využíváme pracovníky z místních sociálních zařízení – například ze společnosti Mainfränkische Werkstätte. Přispíváme tak k tomu, aby osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením nejen získaly práci, ale také aby vykonávaly činnosti přizpůsobené jejich možnostem a potřebám.

Mohlo by vás zajímat

Čistíme moře od plastů

Čistíme moře od plastů. Jak to děláme?

Čtěte více
Recyklace obalů

Recyklovatelné obaly? To nás zajímá.

Čtěte více
Travní papír a jiné alternativní zdroje

Obnovitelné suroviny jako obal

Čtěte více