Náš cíl: 100% recyklovatelné obaly

Představte si použité obaly. Co se vám vybaví? Hromady odpadu na skládce, nepořádek na plážích, plastové lahve v mořích? Obaly přitom nejsou odpadem. Můžeme je chápat i jako cennou surovinu. Protože právě tou jsou – pokud se je naučíme správně recyklovat.
Iniciativa „The new plastic economy” nadace Ellen MacArthur uvádí, že na světě se shromažďuje a recykluje jen 14 % plastových obalů. Když započítáme ztráty vzniklé při třídění a úpravě, zbývá pro pozdější využití jen 5 % plastu. Nové produkty z recyklovaných obalů navíc nejsou rovnocenné těm původním a již je nelze znovu recyklovat. Ze 78 milionů tun plastových obalů vyrobených v roce 2013 bylo 14 % spáleno, 40 % odloženo na skládky a 32 % zůstalo v životním prostředí.
„Chceme-li chránit svět, musíme lépe pracovat s obaly. Proto jsme si stanovili vysoké cíle“, říká Philipp Keil, vedoucí managementu obalových prostředků společnosti Kneipp.

Strategie udržitelného rozvoje společnosti Kneipp

Naše strategie udržitelného rozvoje klade velký důraz na ekologičnost obalů. Zvláštní postavení zaujímá recyklace – a to jak recyklace prvotních obalů, tak i recyklace již recyklovaných obalů. Do roku 2023 chceme, aby naše obaly byly plně recyklovatelné a zároveň abychom všechny plastové obaly vyráběli z recyklátu.
A to není všechno. Od roku 2025 chceme s plastovými obaly skončit úplně. Proto se již dnes zaměřujeme na alternativní materiály z obnovitelných surovin.

Příklady recyklace obalů

Čeho jsme již dosáhli

Strategií udržitelného rozvoje jsme si určili směr do budoucna, recyklací se ale zabýváme už dlouho. Například většinu odpadů vznikajících ve výrobě necháváme recyklovat ve specializovaných certifikovaných firmách.
Při balení produktů pak hledáme příležitosti, jak z původního „odpadu“ vytvořit něco nového a stále využitelného.

Etikety z recyklovaného materiálu

Otestovali jsme nové etikety a dnes je používáme pro většinu produktů. Etikety z recyklovaných materiálů.
Polovinu materiálu našich etiket tvoří Post Consumer Waste, polovinu Post Industrial Waste. Post Consumer Waste je odpad, který produkujeme my jako spotřebitelé. Klasickým příkladem jsou žluté pytle na odpad. Post Industrial Waste vzniká ve výrobě. Patří sem například odřezky plastů, které odpadají při frézování. U produktů z kolekce Goodbye stress jsme zašli ještě dál - tam vyrábíme etikety z kamenného papíru.

Ekologické lahvičky z recyklovaného plastu

K výrobě  lahviček používáme recyklovaný plast. Samotné lahvičky pak lze znovu 100% recyklovat. V současné době pracujeme na tom, abychom z použitého materiálu dokázali vyrobit i víčko.

Balení do kartonů

Kdo si už někdy objednával z našeho e-shopu, ten to zná: produkty při přepravě chráníme kartonem. Recyklujeme staré kartony, které poté rozřežeme a vyplníme tím prostor v krabici, aby byly produkty v bezpečí. Tento materiál nám pomáhá ušetřit asi 50 % vzduchových polštářků, které jsme využívali dříve. Na drcení kartonu je zapotřebí podstatně méně energie než na recyklaci starého papíru.

 

Více zajímavého čtení

Pilotní projekt arnika

Přírodní zázrak arnika

Čtěte více
Travní papír a jiné alternativní zdroje

Obnovitelné suroviny jako obal

Čtěte více
Goodbye stress

Jedinečná kolekce Goodbye stress, která zlepšuje náladu

Čtěte více