Disclaimer

Benelux:

Kneipp Nederland BV / Kneipp Benelux
Vliegend Hertlaan 49
Postbus 2740
3500 GS UTRECHT
T: +31 (0) 30 281 3300
E-mail : info@kneipp.nl

Directie: Casper Teunissen

Handelsregistratie:
KvK 30054034

BTW-nummer:
NL0029.80.149.B01

 

Duitsland:

Kneipp GmbH
Winterhäuser Str. 85
97084 Würzburg
Duitsland
Telefoon: +49 (931) 8002 0
E-mail:  info@kneipp.de

Directie: Alexander C. Schmidt, Frank Titus

Handelsregistratie
HRA 12254 kantongerecht Wurzburg

BTW-nummer:
DE 134 158 209

 

Informatie en voorwaarden voor het bezoek van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Kneipp Nederland BV, alsmede op de op, of via, de website aan u ter beschikking gestelde informatie. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden. Wij raden u aan deze Algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Indien u deze website bezoekt, accepteert u daarmee onze Algemene voorwaarden houdt zich het recht voor te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer


Kneipp Nederland BV / Kneipp Benelux
Vliegend Hertlaan 49
3526 KT Utrecht
Postbus 2740 
3500 GS Utrecht

T: +31 (0)30 – 2813300
E-mail : info@kneipp.nl

Statutaire directie: Casper Teunissen

Handelsregister KvK 30054034
BTW-nummer  NL0029.80.149.B01

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gecommuniceerde informatie op de website www.kneipp.com (of Kneipp.nl of Kneipp.be)

2. Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van oktober 2019.

Artikel 3: Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Artikel 4: Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de website eigendom van Kneipp Nederland BV of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Merknaam, logo, productverpakkingen, en producten die voorkomen op de website zijn eigendom van Kneipp Nederland BV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door Kneipp Nederland BV zal de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de website of een deel daarvan: Copyright © Kneipp NL. Alle rechten voorbehouden.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en

2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders). 

Artikel 5: Inhoud website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Kneipp Nederland BV garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. 

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Kneipp Nederland BV, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder zal Kneipp Nederland BV in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; 

- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

Artikel 6: Websites van derden 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Kneipp Nederland BV verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie. 

Artikel 7: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Kneipp Nederland BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.