Seznamte se s dlouhou historií společnosti Kneipp

Kneipp je německou společností s tradicí delší než 125 let. Seznamte se s historií a milníky značky, která otázku lidského zdraví spojila s přírodou.

1890

Sebastian Kneipp se seznamuje s würzburským lékárníkem Leonhardem Oberhäußerem. Na základě jejich společného přesvědčení, že mohou díky metodám přírodního léčitelství konat dobro, se stávají partnery a dobrými přáteli. Společně vytváří receptury na bázi přírodních rostlinných esencí a dalších čistých složek, které jsou i dnes směrodatné pro výrobky Kneipp.

1891–1897

Roku 1891 vkládá Sebastian Kneipp odkaz svých celoživotních studií do rukou přítele a souputníka Leonharda Oberhäussera a převádí na něj exkluzivně právo vyvíjet, vyrábět a prodávat farmaceutické a kosmetické výrobky a dále dietetické potraviny „se jménem a s vyobrazením pana faráře Sebastiana Kneippa“. Touto úmluvou kladou základní kámen značky Kneipp®.

Do roku 1897 následují další potvrzující a rozšiřující prohlášení a smlouvy. Prvním produktem, který se ve würzburské lékárně Engel vyrábí s názvem Kneipp, jsou Kneippovy pilulky proti zácpě. Rychle následují čaje, rostlinné šťávy, rostlinné prášky, tinktury, olejové esence a takzvané „speciality“ (hotová léčiva), rozmarýnové víno, žaludeční kapky a Flatuol . Leonhard Oberhäußer se ujímá distribuce Kneippových přípravků.

1897–1919

Jak to v životě často bývá, v těchto raných létech, které byly poznamenány velkou euforií a chutí do práce, byly radost a smutek velmi blízko sebe. Smrt Sebastiana Kneippa 17. června 1897 znamenala pro jeho společníka Leonharda Oberhäußera hluboký zlom - po letech úzké spolupráce a intenzivního testování společně vyvinutých produktů. 

Vzdát se nebo pokračovat? Leonhard Oberhäußer se nevzdal a vyrábí léčebné a pečující přípravky podle Kneippových receptur i po smrti Sebastiana Kneippa a dopomáhá produktům k proslulosti také za hranicemi země.

1919–1945

Firma byla pojmenována Kneipp-Mittel-Zentrale. Ve druhé generaci vede společnost Hermann Oberhäußer, syn Leonharda Oberhäußera.V této době začala další důležitá fáze společnosti.  Kneipp-Mittel-Zentrale vzkvétá a stěhuje se do vlastních prostor ve würzburské Ludwigstraße 9 proti městskému divadlu. Jednalo se o odvážné rozhodnutí v těchto bouřlivých letech - ale bylo správné. Výrobky, které se tam vyráběly, byly tak populární, že s nimi začal Oberhäußer zásobovat další lékárny od roku 1920.

1945–1951

Na konci 2. světové války se firma přechodně uchyluje do areálu würzburské octárny. K tomu došlo v březnu 1945 po bombardování Würzburgu, které vedlo k téměř úplnému zničení města.

Společnost Kneipp-Werke se odlučuje od lékárny Engel a stává se nezávislým podnikem. Luitpold Leusser, synovec Hermanna Oberhäußera, a jeho snoubenka a pozdější manželka Mareille Bene přebírají vedení společnosti Kneipp-Werke.

Později dochází k založení veřejné obchodní společnosti rovnoprávnými společníky Hermannem Oberhäußerem a Luitpoldem Leusserem. Erika Oberhäußer, dcera Hermanna Oberhäußera v roce 1951 následuje svého otce, později se však stahuje z aktivního vedení společnosti.

1951–1979

Ve třetí generaci řídí podnik, který se nyní nazývá Kneipp-Heilmittel-Werk, lékárník senátor Luitpold Leusser. V roce 1958 se firma stěhuje do někdejší výletní restaurace v ulici Steinbachtal 43 ve Würzburgu - administrativního sídla společnosti do roku 2013. Rovněž je zakoupen dům v Bad Wörishofenu a dochází ke zřízení informačního střediska: „Wörisana-Haus“. Od roku 1960 pořádá lékárník Leusser ve městě Bad Wörishofen každoroční sympózia pro lékaře a lékárníky na téma „Kneippova terapie“.

V sedmdesátých letech nastává velký boom. Prodejní kanály se rozšiřují na drogerie a maloobchod s potravinami. Obrat se každoročně zdvojnásobuje a zvyšuje se z cca 4 milionů na více než 50 milionů marek za rok. V této fázi dochází k výstavbě závodu ve Würzburg-Heidingsfeldu a k založení dceřiné firmy v Holandsku.

1979–1996

Od roku 1979 probíhá výroba v závodě Würzburg-Heidingsfeld. Produkují se zde oleje do koupele, koupelové soli a rostlinné šťávy. V Steinbachtalu 43 je zřízeno malé lázeňské oddělení s koupacími vanami pro testování nových receptur. Později dochází k rozšíření na Kneippovo zdravotní centrum, v němž kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci provádí masáže, aplikace bahna a Kneippovy terapie. V pozdních osmdesátých letech se přidává sauna a turecká parní lázeň.

V roce 1980 buduje Luitpold Leusser ze stávajícího expedičního skladu v Bad Wörishofenu závod na výrobu čajů. Motivací pro založení pobočky zde je spojení společnosti Kneipp-Werke s Bad Wörishofenem jako působištěm Sebastiana Kneippa.

V roce 1991 je závod na výrobu čajů zcela zničen požárem. Ihned po obnově budovy se zde od roku 1992 již opět vyrábí v plném rozsahu.

1996–2001

Luitpold Leusser umírá dne 23.10.1996. Jeho žena Mareille Leusser, Erika Oberhäußer a její neteř Susanne Boecker (dcera Gisely Bolch, roz. Oberhäußer) a její manžel Fritz Boecker přebírají vedení společnosti Kneipp-Werke.

Společnost Kneipp-Werke zakládá dceřiné firmy v USA, Švýcarsku a Rakousku. V této fázi se Kneipp-Werke mění na moderní výrobní závod s centrálním skladem v Ochsenfurt-Hohestadtu v blízkosti Würzburgu. V letech 1999–2000 jsou do nového závodu přemístěny také laboratoře pro kontrolu kvality, laboratoře pro analytický vývoj a oddělení výzkumu a vývoje, oddělení registrace léčiv a oddělení léků.

2001

Mareille Leusser a Erika Oberhäußer odchází z firmy.

Do společnosti Kneipp vstupuje společnost PAUL HARTMANN AG z Heidenheimu. Skupina HARTMANN drží 80 procent, Susanne Boecker 20 procent podílů ve společnosti.

V roce 2002 opouští vedení společnosti Fritz Boecker a o rok později Susanne Boecker. Dochází ke značnému rozšíření mezinárodního obchodu.

2005

Dne 11. května přebírá vedení společnosti Kneipp Dietmar J. Salein.

Následuje strategické přesměrování trhů a změna pozice podle ústřední myšlenky „Kneipp působí. Od roku 1891“ se zaměřením na původní cílovou skupinu 50 plus.

Duben 2008

Společnost PAUL HARTMANN AG přebírá od Susanne Boecker 20 procent podílů na společnosti Kneipp a stává se stoprocentním akcionářem společnosti Kneipp.

8. července 2008

Pokřtění Kneippova závodu Hohestadt na "Závod Oberhäußer" za přítomnosti paní Eriky Oberhäußer jako známky respektu k původu společnosti Kneipp-Werke a práci zakládající rodiny Oberhäußer.

Září 2010

Otevření prvního Kneippova obchodu v nákupním outletu. Kneipp od roku 2011 realizuje koncepci otevírání stálých obchodů v Německu a Rakousku. Zatím má Kneipp deset vlastních obchodů s kompletním sortimentem výrobků Kneipp.

Únor 2013

Realizace koncepce závodu a koncentrace všech výrobních a správních divizí do závodu Ochsenfurt-Hohestadt. Od roku 2014 zde sídlí celá správa společnosti, která byla přejmenována na Kneipp GmbH. 

Většina produkce probíhá v Německu dodnes. Vyrábějí se zde nejen doplňky stravy a koupelové výrobky, ale i produkty z kategorie péče o pleť, balzámy na rty a sprchové gely a pěny.

2016 - 2017

Christoph Hirschmann a Frank Titus střídají Dietmara Saleina ve vedení skupiny Kneipp. Noví jednatelé se dělí o úkol, kterým je dosažení dalších úspěchů se značkou Kneipp a skupinou Kneipp. Základem jejich práce je i nadále odkaz Sebastiana Kneippa, který společnosti propůjčil své jméno.

V roce 2017 oslavila kolekce Mandlové květy 25. výročí. Stále jsou velmi oblíbené a úspěšné mezi zákazníky.

2018 - 2020

V únoru 2018 převzal vedení společnosti Kneipp Alexander C. Schmidt. Díky tomu se společnost zaměřuje na trend digitalizace a posílení značky v klíčových kompetencích.  Společnost Kneipp se také začala angažovat v problematice udržitelnosti. Byla přijata nová strategie udržitelnosti s velmi ambiciózními milníky a je velmi důležitý další důsledný rozvoj.    

2021

Rok 2021 je pro společnost Kneipp velmi důležitý a speciální. Sebastian Kneipp by v roce 2021 dosáhl 200 let. Jeho značka slaví 130. výročí

Partnerství, které začalo před 130 lety ve würzburské lékárně, se mezitím rozrostlo na globální společnost. V Německu pracuje pro Kneipp přibližně 500 lidí, na celém světě téměř 700.