Přírodní produkty bez palmového oleje

Nepoužíváme palmový olej ani oleje z palmových jader, deriváty na jeho bázi však z výrobních procesů vyloučit nedokážeme. Přechod z derivátů na bázi palmového oleje k derivátům na odlišné bázi by byl užitečný pouze v malém množství případů. Přesto ale velmi pozorně testujeme každou surovinu a zkoumáme, do jaké míry je vyloučení surovin na bázi palmového oleje možné a ekologicky vhodné.

Jako člen FONAP se společnost Kneipp zavázala používat nejméně 25 % certifikovaných derivátů palmového oleje v souladu s modelem hmotností bilance. I nadále budeme zvyšovat tento podíl v souladu s plánem nárůstu specifikovaným FONAP tak, abychom v roce 2020 používali všechny deriváty palmového oleje jako zboží certifikované na základě hmotnostní bilance.

Do té doby budeme pokrývat zbývající část spotřeby derivátů palmového oleje prostřednictvím certifikátů, které podporují více udržitelné pěstování olejových palem.

Co je palmový olej?

Palmový olej je rostlinný olej získávaný z plodů olejové palmy. Kromě něj se slisováním získává také olej z palmových jader. Oba tyto typy olejů se v dnešní době používají jako surovina pro velké množství produktů každodenního užití od potravin (například margaríny a tuky na vaření) přes nepotravinové produkty (například detergenty a čisticí prostředky, kosmetiku) a mnoho dalších technických aplikací (například lubrikanty, laky).

Proč je palmový olej předmětem kritiky?

Každý rok se v celém světě zkonzumuje zhruba 60 milionů tun palmového oleje. Toto je mimo jiné důsledek zvyšující se světové populace (v asijských zemích je palmový olej využíván jako lokální produkt na vaření, pečení a smažení) a zvyšující se spotřeby zpracovaných produktů. Významnou roli navíc hraje snižování surovin na ropné bázi, například v oblasti bioenergií – i když se jedná o žádoucí směr vývoje.

Zvyšující se celosvětová poptávka vede k velkoplošnému odlesňování tropických lesů, kde se následně zakládají plantáže palmového oleje – hrozby pro biodiverzitu v zemích, které pěstuj olejové palmy.

Lze se palmovému oleji jednoduše vyhnout?

Palmový olej a produkty z něj vyrobené plní velmi důležitou funkci. V kosmetických produktech se nacházejí suroviny na bázi palmového oleje známé jako deriváty palmového oleje, které se používají například jako povrchově aktivní látky nebo emulgátory. Vyloučit je z kosmetických produktů bez náhrady je nemožné a muselo by dojít k nahrazení jinými oleji nebo deriváty.

Možné alternativy v oblasti kosmetiky mají mnohem nižší výnosy a z toho důvodu se nelze palmovému oleji zcela vyhnout, jelikož jeho náhrada jiným olejem by vedla k obdobným ekologickým problémům na daleko větším území.

Vzniká tedy otázka, jakým způsobem může být udržitelně uspokojována poptávka po palmovém oleji.

WWF vytvořila infografiku zobrazující využití půdy pro pěstování palmového oleje.

Udržitelnost palmového oleje

Všechny snahy o udržitelnost pěstování olejových palem musí provádět konzistentně. Certifikované, segregované deriváty palmového oleje a oleje z palmových jader nejsou, vlivem komplexních hodnotových řetězců, v současné době k dispozici v dostatečném množství.

Z tohoto důvodu v případě derivátů musí být stále obecně využívána metoda hmotnostní bilance (RSPO MB modul). V této metodě je palmový olej z certifikovaných plantáží v hodnotovém řetězci míchán s konvenčním palmovým olejem za účelem zvýšení podílu udržitelného palmového oleje tak rychle, jak to jde.

Kneipp je členem Fóra pro udržitelnost palmového oleje (FONAP). Toto fórum pracuje především na „významném zvýšení podílu segregovaného certifikovaného palmového oleje a oleje z palmových jader a jejich derivátů na německém, rakouském a švýcarském trhu a na tom, aby byl 100% segregovaný certifikovaný palmový olej a olej z palmových jader pro tyto trhy co nejrychleji k dispozici“.

Fórum a jeho členové se navíc zavázali vyvinout a zlepšovat stávající certifikační systém, a také integrovat další důležitá ekologická kritéria do certifikačního procesu.

Více informací o metodě hmotnostní bilance a FONAP.

A co přesně jsou palmitáty?

Kvůli podobně znějícímu názvu jsou palmitáty často zaměňovány s produkty z palmového oleje. Pojem „palmitáty“ nicméně označuje soli a estery kyseliny palmové. Kyselina palmová je mastná kyselina získávaná ze všech rostlinných olejů. Z názvu by tedy nemělo být odvozeno, že v případě použití palmitátu byl surovinou palmový olej nebo olej z palmových jader.