Přírodní kosmetika bez mikroplastů

Moderní systémy nakládání s odpadem dokážou zachytit i velmi malé částice. Mikroplasty se ale bohužel ve všech případech zachytit nedaří a ty pak pronikají do životního prostředí. Kneipp se na tuto problematiku zaměřil už před mnoha lety a změnil složení všech dotčených produktů. Žádný z Kneippových produktů tak neobsahuje mikroplastové částice a díky tomu přispívá ke zlepšování životního prostředí.

Jak se mikroplasty dostávají do oceánu?

Znečištění oceánů více než deseti miliony tun odpadu ročně je vážná hrozba. Zdaleka největší podíl tohoto odpadu představují plasty. Obalové materiály, jako jsou fólie, tašky, láhve – tedy pevné materiály, které mohou mořští živočichové spolknout nebo se do nich chytit.

Méně viditelné, ale neméně nebezpečné, jsou mikroplasty. Vlivem UV záření, větru a pohybu vln plastové částice degradují během mnoha let na velmi malé částečky. Jsou-li menší než 5 milimetrů, obecně se nazývají mikroplasty. Navíc se také jedná o plastové částice vznikající velmi jemným obrušováním flísových materiálů (např. textilií) a pneumatik.

Obrovské množství různých mikroplastových částic ohrožuje ekosystém. Například mořští živočichové je pozřou společně s potravou a mikroplasty se pak dostanou do potravinového řetězce.

A co mikroplasty v kosmetických produktech?

Celosvětový problém s odpadními plasty zahrnuje další důležité téma: Znečištění odpadních vod částicemi zvanými „primární mikroplasty“. Ty se používají v některých speciálních kosmetických přísadách jako abraziva – například ve formě velmi malých korálků v pleťových maskách nebo pastách na čištění rukou.

Všichni členové Evropské Kosmetické Asociace od té doby souhlasili s dobrovolným odbouráním mikroplastů, které by mělo být zahájeno v roce 2020 a také ve Spojených státech se předpokládá zamezení jejich užívání s podpisem Zákona o vodě bez mikrokorálků.

Co je považováno za mikroplasty?

Naneštěstí neexistuje závazná definice termínu „mikroplasty“, což vede ke značné zmatenosti týkající se prezentace této problematiky v médiích. Kromě plastických částic o velikosti menší než 5 milimetrů a v pevné formě v konečných produktech, které se obecně považují za mikroplasty, jsou za mikroplasty příležitostně médii považovány také koloidní a rozpuštěné polymery.

Polymery ve formě koloidu

V koloidní formě, tedy ve formě mikroskopické stabilní suspenze, se polymery používají v kosmetických přípravcích jako tzv. kalidla (například: styreny/akryláty/kopolymery). Přestože nejsou známé žádné negativní účinky koloidních polymerů na životní prostředí, z preventivních důvodů je přesto nebudeme používat a pracujeme na alternativním provedení složení veškerých dotčených produktů.

Polymery v rozpuštěné formě

Polymery přítomné v produktech v rozpuštěné formě (tedy nikoli ve formě částic) mohou být míchány s vodou bez omezení. Nespadají tedy pod definici mikroplastů. Takové polymery jsou nedocenitelnými prostředky pro stabilizaci emulzních systémů (například akryláty, blokové polymery a přírodní látky jako xantin, algináty, pektiny a guavová guma).

Další podrobnosti

Studie provedená Německou Federální Agenturou pro Životní prostředí poskytuje více podrobných informací o různých zdrojích mikroplastů a jejich relevanci v oblasti ochrany mořských živočichů. Pro stažení