Hoe wij werken: Informatie over het onderwerp palmolie

Wat is palmolie?

Palmolie is een plantaardige olie die gewonnen wordt uit de vruchten van palmbomen. Daarnaast bestaat er ook palmpitolie. Dit is olie die geperst wordt uit de pit van deze vruchten. Beide oliën dienen als grondstof voor veel dagelijkse producten. Denk aan consumptiegoederen (bijvoorbeeld voedingsmiddelen als margarines en bakvetten),  aan gebruiksproducten (bijvoorbeeld was- en reinigingsmiddelen, cosmetica) en aan talrijke industriële toepassingen (bijvoorbeeld smeermiddelen, lakken en verven).

Waarom is er kritiek op het gebruik van palmolie?

Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton palmolie verbruikt en het blijft stijgen. Dit komt deels door een groeiende wereldbevolking (in Aziatische landen wordt palmolie namelijk als bakolie gebruikt bij het koken, braden en frituren) en ook door een groeiende consumptie van producten waar palmolie in verwerkt is.

Wat ook een rol speelt is dat er de laatste jaren minder aardolie wordt gebruikt en meer gebruik wordt gemaakt van minder vervuilende alternatieven zoals bio-ethanol of andere bio-brandstoffen. Ook al is dit eigenlijk wel een postieve ontwikkeling voor het milieu.

De wereldwijd sterk groeiende vraag naar palmolie leidt ertoe dat er steeds meer palmolieplantages worden aangelegd in tropische regenwouden. Dit vormt een bedreiging voor het ecologische systeem en de diersoorten in die gebieden.

Waarom kunnen we het gebruik van palmolie niet gewoon vermijden?

Palmolie en palmolieproducten vervullen nuttige functies. In de cosmetica worden de ingrediënten die van palmolie afkomstig zijn, de zogenaamde palmoliederivaten, bijvoorbeeld als oppervlakteactieve stof of emulgator gebruikt om het product een goede viscositeit te geven of voor een goede schuimwerking. Deze ingrediënten kunnen niet eenvoudig worden vervangen. Dan moeten er derivaten van andere oliën worden ingezet die duurder zijn en waarvan de winning weer andere ecologische problemen tot gevolg kan hebben. Vaak is er namelijk bij andere planten, noten of zaden veel meer grondstof nodig om dezelfde hoeveelheid olie te verkrijgen als bij palmolie. Als je hiervoor kiest is het dus een grotere belasting voor de natuur en dit is niet wenselijk.

Duurzame palmolie

Alle inspanningen om de duurzame teelt van palmolie te stimuleren zullen consequent moeten worden voortgezet. Maar helaas is er, ondanks dit, nog niet voldoende gecertificeerde palmolie en palmkernolie beschikbaar om aan de wereldwijde vraag en de complexe waardeketens van bedrijven te voldoen.

Daarom moet bij afgeleide ingrediënten van palmolie vaak nog worden teruggegrepen naar de modellen van de Ronde Tafel van Duurzame palmolie (RSPO)  waar palmolie van gecertificeerde plantages wordt gemengd met conventionele palmolie. Het doel is daarbij om het aandeel van duurzame palmolie steeds te laten stijgen.

Kneipp is lid van de Vereniging voor Duurzame palmolie (FONAP). Deze vereniging zet zich ervoor in dat bedrijven in Europa steeds meer gebruik zullen maken van duurzaam verkregen palmolie. Het streven is om zo snel mogelijk het aandeel van 100% duurzame palmolie te bereiken. Daarnaast zet deze vereniging zich ervoor in de wijze waarop palmolietelers worden beoordeeld en gecertificeerd steeds efficiënter, dat het beter wordt en dat er regels komen voor het gebruik van palmolie in producten waar alle bedrijven zich aan houden.

Wat zit er in de Kneipp producten?

Kneipp gebruikt geen palmolie of palmpitolie in de producten. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om af te zien van ingrediënten die zijn afgeleid van palmolie. Bij het vervaardigen van verzorgingsproducten is het gebruik van tensiden en emulgatoren bijvoorbeeld onvervangbaar omdat ze nodig zijn om de verschillende ingrediënten in een product goed te laten mengen als een mooie vloeistof of omdat ze zorgen voor een goede schuimwerking.

Om de tensiden en emulgatoren te maken op basis van andere oliën dan palmolie is vaak niet zinvol. Deze alternatieven zijn vaak nog belastender voor het milieu dan palmolie en met deze grondstoffen wordt het te duur om er een betaalbaar product van te maken. Toch zullen wij bij de ontwikkeling van onze producten bij elk ingrediënt steeds weer de afweging maken of het gebruik van palmoliederivaten (afgeleiden) kan worden vermeden en, vooral ook of het ecologisch gezien wel zinvol is.

Vanwege ons FONAP lidmaatschap zijn wij ook verplicht om bij het gebruik van palmoliederivaten ervoor te zorgen dat ten minste 25 procent van de palmolie gecertificeerd duurzaam is geteeld. Dit minimale percentage wordt elk jaar verhoogd volgens het FONAP-stappenplan, waardoor er steeds meer duurzaam geteelde palmolie zal worden gebruikt zodat we uiteindelijk volledig gebruik maken van duurzame palmolie. Tot die tijd, dekken we het resterende deel van de verkregen palmoliederivaten af met palmolie die is verkregen via gecertificeerde leveranciers waardoor we de duurzame teelt van palmolie blijven stimuleren.

   

En wat zijn eigenlijk Palmitaten?

Vanwege de naamgeving wordt het ingrediënt 'Palmitate' bij verzorgingsproducten vaak ten onrechte aangezien als palmolie. Maar dit klopt niet. Het begrip 'Palmitate' betekent eigenlijk 'zout en ester van palmitinezuur'. Palmitinezuur is een vetzuur dat uit allerlei verschillende plantenoliën kan worden gewonnen. Door de naam kan je niet afleiden of het ingrediënt van palmolie of palmpitolie afkomstig is. Dus palmitate is niet hetzelfde als palmolie.

Dit vind je misschien ook interessant:

Economie, ecologie en sociale vraagstukken: Kneipp produceert duurzaam en...

Duurzaamheid en Kneipp

Balans leidt tot betrokkenheid

Kneipp's maatschappelijke betrokkenheid